Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt poinformować Państwa,
iż podczas XXXIV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych 

w grupie tematycznej Chów i Hodowla Bydła i Owiec:

I nagrodę otrzymała Pani mgr inż. Aneta Lewandowska
za pracę pt. „Relationship between pH of rumen fluid and concentration of urea in blood and milk in dairy cows”.
Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka

Ponadto, postanowiono wyróżnić Panią mgr inż. Anetę Lewandowską Nagrodą Specjalną im. Profesora Bronisława Raka 
dla autora najlepszej pracy w 34. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych.

Wyróżnienie otrzymała Pani mgr inż. Jagoda Superlak 
za pracę pt. „Wpływ dodatku pokrzywy i oregano na wyniki odchowu cieląt”.
Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły

W grupie tematycznej: Chów i Hodowla Trzody Chlewnej i Drobiu:

I nagrodę otrzymała Pani mgr inż. Katarzyna Matuszewska
za pracę pt. „Przydatność diet łubinowo-rzepakowych jako substytutu poekstrakcyjnej śruty sojowej w tuczu trzody chlewnej”.
Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej

II nagrodę otrzymała Pani mgr inż. Marta Kubiś
za pracę pt. „Zastosowanie fitazy i proteazy w mieszankach z udziałem łubinu żółtego w badaniach na kurach nieśnych”.
Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Sebastiana Kaczmarka

Serdecznie gratulujemy!
Serdecznie gratulujemy Panu Bartoszowi Kierończykowi
za zajęcie III miejsca w konkursie im. Jerzego Będkowskiego
podczas XXIX Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego PB WPSA
"Nauka Praktyce - Praktyka Nauce"

Praca pt. "Application of selected insect fats in broiler chicken diets".

dyplom.jpg
Miło nam poinformować, iż członkowie
Koła Naukowego Zootechników i Biologów
Sekcji Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich
uzyskali wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie
Weterynaryjnych Studenckich Kół Naukowych
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
XII edycja - Rok akademicki 2016-2017

za pracę "Identyfikacja pasożytów wybranych małych ssaków egzotycznych oraz ich znaczenie zoonotyczne".

Serdecznie gratulujemy!

Dyplom 2
Miło nam powiadomić,

iż Pani Anna Ptak, doktorantka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
w dniu 13czerwca obroniła pracę doktorską

pt.: "Wpływ dodatku fitazy w żywieniu kurcząt rzeźnych na wskaźniki produkcyjne,
dobrostan i przemiany metaboliczne".

Promotor pracy: dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw.

Recenzenci:
dr hab. Katarzyna Ognik (UP w Lublinie),
dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. nadzw. (UWM w Olsztynie)

Serdecznie gratulujemy!

A. Ptak

tedx logo
Miło nam poinformować, że Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej,
dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw.,
wystąpił w ramach poznańskiej edycji TEDx Sense,
wygłaszając prezentację pt. "Jadalne czy niejadalne? Percepcja jedzenia"

tedx

Profesor Birger Svihus od paru lat gości w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej,
głosząc wykłady z zakresu produkcji zwierzęcej, żywienia drobiu czy człowieka.
 
Tym razem postanowił promować polskie drobiarstwo na łamach czasopisma Fjørfe.

Zapraszamy do lektury.It is the great pleasure to inform that our PhD student Mr. Mohamed El-Sherbiny defended his dissertation

entitled: "Nanoemulsified oils in dairy cows nutrition"

Supervisor: prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel

Reviewers: prof. dr hab. Zygmunt Maciej Kowalski
dr hab. Artur Jóźwik, prof. IGHZ

Congratulations 
mohammed

Miło nam powiadomić, 
iż doktorantka Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwerstetu Przyrodniczego w Poznaniu,
Pani Joanna Szczechowiak, w dniu 12 grudnia obroniła pracę doktorską

pt.: "Profil kwasów tłuszczowych w płynie żwacza i mleku krów żywionych dawką pokarmową z dodatkiem wtórnych metabolitów roślinnych oraz olejów".
Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach dnia 16 grudnia podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora.

Promotor pracy: prof. dr hab. Adam Cieślak

Recenzenci: dr hab. Piotr Micek, dr hab. Artur Jóźwik
Serdecznie gratulujemy!

szczechowiak zmniejszone